1. 1 Klinikk (aktivt steg)
  2. 2 Behandling & Behandler
  3. 3 Tid & Personalia
  4. 4 Bekreft

Velkommen til Aksla Tannhelse sin online timebestilling

På denne siden kan du selv administrere enkelte timeavtaler. Foreløpig har du kun mulighet til å bestille time til undersøkelse, puss og rens eller akutte timer. Informasjon om rettigheter i den offentlige tannhelsestjenesten: Frå det året du fyller 21 år, og til og med det året du fyller 26 år, kan du få tannbehandling til 50 prosent rabatt i den offentlege tannhelsetenesta. Tilbodet gjeld for dei som bur eller som oppheld seg i fylket. Ta kontakt dersom du er usikker på dette eller har andre spørsmål. TLF: 70122294 eller mail: hei@akslatannhelse.no Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du opplever feil med tjenesten.